پروژه های انجام شده


نام پروژه زبان پروژه حداقل قیمت حداکثر قیمت تعداد روز کاری
سیستم امتیاز دهی

توسط: حمیدرضا سیف الهی       ۲۲ آذر ۱۳۹۵
PHP ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۲۰۰,۰۰۰ تومان ۱۵
وب سایت مدیریت مرغداریها

توسط: علی همایون مقدم       ۲ مرداد ۱۳۹۵
PHP ۱۰۰,۰۰۰ تومان ۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان ۴۵

این صفحه را می‌پسندم