در حال بارگذاری

سخن کارکو

حتما شما هم شنیده اید هر کسی را برای کاری ساخته اند مشکلی که ما در کشور خودمان داریم این مسئله هست که در بیشتر مشاغل و مسئولیت ها کار به درستی انجام نمی شود و دقیقا بر عکس این مسئله در فضای کارکو اتفاق افتاده یعنی دقیقا کسانی دست در انجام کار دارند که برای همین کار ساخته شده اند از گرافیک و مارکتینگ بگیر تا برنامه نویسی همه چیز خوب کار شده کارکو عالیه! چون همه چیز دقیقا همون طوریه که باید باشه

این صفحه را می‌پسندم